Krönikor

”Mer idrott i skolan, nu!”

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström har nyligen meddelat att regeringen inte tänker utöka antalet idrottstimmar i skolan. Detta trots att en majoritet i riksdagen vill se en förändring. Regeringen vill i stället förbättra kvaliteten på skolidrotten.

Det här reagerar jag starkt på. Forskningen är entydig och kan på det enklaste sättet sammanfattas i att fysisk aktivitet är livsviktig. Och stillasittande är livsfarligt.

Vi vet också, genom forskning, att skolelever som rör på sig presterar bättre. I Sverige sitter vi still mest i hela Europa. Det här är en tickande bomb.

Wikström vill att skolorna ska jobba med att få in rörelse i andra ämnen. I Friskis borde vi jubla, våra verktyg för att väva in rörelse i klassrummet lär ju få ännu mer spridning. Men jag tror att insatsen är för liten. Vi har kommit med flera förslag som att inspirera till mer rörelse på rasterna och ta hjälp av rörelseinspiratörer.

Sätt inte antalet timmar och kvaliteten på idrotten emot varandra. Jobba på båda fronterna! Låt inte fysisk aktivitet i skolan bygga på intresse och engagemang hos den enskilda läraren. För att få effekt krävs politiska beslut.

Men fler idrottstimmar, är inte det väldigt dyrt? Tvärt om: Kostnaden kommer antagligen mångdubblas om vi inte agerar snabbt. Ett samhälle som inte har råd att investera i fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta pengar i sjukvårdsbudgeten.

Öka antalet idrottstimmar i skolan och gör det nu!

Text: Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare, Friskis&Svettis Riks