Krönikor

När Jörgen slutade ramla

”Innan jag började träna så hände det att jag ramlade hemma och inte kunde ta mig upp. Det händer inte längre, min balans har kommit tillbaka.” Det säger Jörgen Formark, 80 år, som börjat träna på senare år, tack vare Seniorklubben på Friskis Eskilstuna.

Ett vittnesmål om väsentligt förbättrad livskvalitet för en individ.
Och samtidigt en spegling av en viktig men tyvärr lite undanskymd samhällsfråga: Fallolyckor. Här följer några tankeväckande siffror, sammanställda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

År 2012 kostade fallolyckorna samhället 25 miljarder kronor, vilket är mer än trafikolyckorna. Mer än hälften av alla dödsolyckor orsakades av fall och risken att dö i en fallolycka var fem gånger högre än att dö i en trafikolycka.
Samtidigt var samhällets kostnader för att förebygga trafikolyckor hela 13 gånger högre än fallolyckor: 43,7 miljarder mot 3,4 miljarder.

Jag vill på inget sätt förringa vikten av att satsa på trafiksäkerhet. Men vi behöver fundera på om inte samhällets kostnader för att förebygga olyckor och dödsfall i högre grad skulle baseras på hur riskerna och olycksstatistiken faktiskt ser ut i dag. Det borde kunna leda till både lägre samhällskostnader och minskat lidande bland drabbade och anhöriga totalt sett.

Fallolyckor bland äldre är förknippade med en process som inleds redan i 40-årsåldern: Den successiva nedbrytningen av vår muskelmassa. Det är den som på lång sikt leder till balansproblem, svårigheter att gå och att utföra basala dagliga sysslor.
Den goda nyheten är att forskningen börjar bli allt tydligare med att rejäl styrketräning kan bromsa och rentav vända utvecklingen, läs mer .

Dessutom håller den gamla sanningen att det aldrig är för sent att börja träna. 80-åriga Jörgen är ett lysande exempel på det. Och på att vinsterna kan omfatta livskvaliteten i stort:”Jag satt ofta hemma i min ensamhet och kikade ut bakom köksgardinen. Men nu när jag har Seniorklubben har jag fått ett mycket mer aktivt liv.” •

Mattias Wising Bonde, chefredaktör
mattias@friskispressen.se