Krönikor

Saknar du vågen i omklädningsrummet?

Nyligen fick jag mejl från en bekant, som sett en blänkare om att ett gym i Kalifornien plockat bort vågarna från omklädningsrummen. Han tyckte att det var lite skrattretande att en träningsaktör agerade så politiskt korrekt.
Han hade inte behövt gå över ån efter vatten. Det finns en massa Friskisanläggningar i Sverige som plockat bort vågarna.
Man kan tycka att det här inte är någon fråga av större vikt, men den illustrerar en effekt av att Friskis är en ideell, värderingsstyrd förening.
Friskis fokuserar på att träningen ska vara lustfylld: När man lyckas lägga kraven åt sidan och hitta fram till träning som känns kul, tenderar den att bli en vana. Och det finns sannerligen tillräckligt många andra som skapar stress i vikt­frågor, Friskis ska inte bidra. Därav avsaknaden av vågar.

Men vad tycker medlemmarna? Är vikten en viktig fråga för er? Svaret är ja, visar en enkät som Friskispressen gjort och som besvarats av cirka 1 000 medlemmar i fem Friskisföreningar. På frågan ”Varför tränar du?” anger nästan två av tre att ett viktigt skäl är att de vill påverka sin vikt. Bara 15 procent tycker att vikten inte är viktig.
En kommersiell träningsaktör som satt på den kunskapen om sina medlemmar skulle sannolikt dra slutsatsen att här finns en efterfrågan på vågar värd att möta.
Men i en ideell förening, styrd av vissa ändamål och med ett samhällsengagemang i botten, är det inte enbart efterfråge­mekanismer som styr.
Därmed inte sagt att vågfrågan är självklar, ens ur ett snävt värderingsperspektiv. En stark värdering inom Friskis är att avstå från pekpinnar, då människor själva kan ta ansvar för sin hälsa. Ett beslut om att ta bort vågarna kan förstås uppfattas som en pekpinne om att den som intresserar sig för sin vikt tränar av fel skäl, aja baja.
Oavsett vad man tycker i sakfrågan, gör värderingsdiskussionerna att det aldrig blir ointressant att verka inom Friskis. Det kan låta paradoxalt, men jag tror att det faktum att Friskis inte bara styrs av att tillfredsställa efterfrågan vid varje givet tillfälle är ett viktigt skäl till framgångarna: Mer än 5 procent av svenskarna är medlemmar. Det väger tungt! •

Mattias Wising Bonde, chefredaktör
mattias@friskispressen.se