Krönikor

”Vi har inte råd att misslyckas”

Det pågår viktiga utredningar kring långsiktigt välbefinnande. Agenda 2030-delegationen planerar hur Sverige ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling där ett av målen bland annat handlar om att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv.
Regeringens kommission för jämlik hälsa ska under våren lämna en rapport med förslag som kan bid­ra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Heja heja, ropar vi. Det här är två viktiga och helt avgörande utredningar som vi verkligen vill ska leda till att rörelse i vardagen känns tillgängligt. För alla.
Friskis&Svettis har 40 års erfarenhet av att inspirera till rörelse, och vi samlar 5,2 procent av svenskarna till träning. Vi har rätt bra koll på vad som funkar och vad som inte funkar.
Och vi säger: Låt lusten styra. Pekpinnar, krav och måsten kommer aldrig att hålla. Inspiration, variation, tillåtande attityd är nycklarna. Träning ska upplevas givande och kittlande, på alla och envars egna villkor. Då kommer glädjen. Och då kommer rörelse i vardagen kännas tillgängligt för alla.
Bästa delegation och kommission. Se nu till att det här blir rätt. Alla har rätt att bli inspirerade och hitta lusten att röra på sig. Vi har inte råd att misslyckas.•

Karin Nolke Grubbström,
Generalsekreterare
Friskis&Svettis
karin.nolke.grubbstrom@riks.friskissvettis.se