Friskis&Svettis

93 procent av Friskis&Svettis chefer tycker att Friskispressen är bra

Här är en summering av de viktigaste resultaten från undersökningen 2014.

Tidningen speglar Friskis&Svettis! 87,5 procent anser att tidningen är bra eller mycket bra på att förmedla Friskis&Svettis idé om lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. 2,5 procent tycker att den gör det dåligt och 10 procent varken eller/vet ej.

Tidningen är uppskattad! 93 procent tycker att tidningen är bra eller mycket bra, 1 procent tycker att den är dålig och 6 procent varken bra eller dålig.

Många läser mycket! 85,6 procent uppger att de läser hälften av innehållet eller mer.

Tidningen blir allt bättre! 64,2 procent tycker att tidningen blivit bättre över tid, 5 procent att den blivit sämre över tid och 30,8 procent svarar vet ej/oförändrat.

Lokalsidorna är bra! 97 procent av dem som har tillgång till lokalsidor, ger dessa sidor betyget bra eller mycket bra. 0 procent ger betyget dåliga och 3,1 procent varken bra eller dåliga.

Fler medlemmar vill läsa tidningen. Resultaten är i stor samklang med den läsarundersökning som under våren gjorts bland 975 läsare. I den undersökningen framgick att de F&S-medlemmar som inte läser Friskispressen, ofta vill läsa den, men de har inte uppfattat att de får tidningen. Utdelningen i ställ behöver därför kompletteras med mer aktiv utdelning i handen för att tidningen ska nå de medlemmar som vill ha den.

Så tycker Friskis-föreningarna om Friskispressen 2014 – här laddar du ner pdf:en med diagrammen.

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis