Krönikor

”Även rebeller kan fylla 40 år”

I år är det 40-årsjubileum. Ett av Sveriges mest kända och uppskattade varumärken fyller jämnt, men etiketten varumärke känns egentligen futtig i sammanhanget.
Det Johan Holmsäter lanserade 1978 var en idé om träning: Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
Idén förkroppsligades i en alldeles ny träningsform: Jympan, som på ett sinnrikt sätt involverar alla träningskvaliteter.
Idén förverkligades också genom en organisationsform: En ideell förening, baserad på att funktionärer, som brinner för idén, förmedlar sitt engagemang till medlemmarna.

Alltsedan 1979 har Friskispressen skrivit historien om Friskis&Svettis. Inför jubileet har vi på redaktionen ägnat timmar åt att gå igenom gamla årgångar av tidningen.
Det har lett till många leenden. Ett stolt leende kommer med insikten att Friskis grundidé hållit så väl genom åren.
Ett igenkännandets leende gör jag åt åsynen av alla bilder på kortkorta glansshorts uppdragna till naveln.
Ett lite förundrat leende kommer av påminnelsen om att företeelser som workout och gymträning periodvis uppfattades som skändligheter i den allsmäktiga jympans kyrka.

Den som inte själv var med kanske förundras över att Friskis under de tidiga åren uppfattades som provokativt, ibland rentav rebelliskt. Nu är vi sedan länge Sveriges största idrottsförening, och uppfattas nog av de flesta som en del av etablissemanget. Och det är helt okej för mig, att bli medelålders har sina behagliga sidor.
Men jag vill påstå att vi fortfarande – och kanske ännu mer än tidigare – är en udda fågel i det att vi alltjämt brinner för en idé om träning som innefattar så mycket mer än att bara kränga träningskort.
Och det är det Friskispressen kommer att lägga fokus på under jubileumsåret: Fenomenet Friskis, med den ideella föreningen som bas. Och så jympan – träningsformen som la grunden och som fortfarande är paradgrenen.
Trevlig läsning 2018. Hoppas att du får ett alldeles enastående tränings- och
jubileumsår! •

Mattias Wising Bonde, chefredaktör

Kommentera

Klicka här för att publicera

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis