Träningsreportage

Fascia – vävnaden runt alla dina muskler

Fascia har blivit ett hett begrepp i träningsvärlden. Friskispressens rehabexpert gör en djupdykning i bindväven som omsluter våra muskler.

Att vi kan röra oss är resultatet av ett stort och komplext samarbete i kroppen. I det systemet är fascian en av många faktorer. Fascia, eller bindväv som är det svenska namnet, löper i kraftiga stråk som binder samman kroppens muskler i långa kedjor. Stråken löper genom muskler och över leder och tar olika vägar från huvudet och ner till fötterna. På så sätt bidrar fascian till att kroppens muskler och skelettdelar är sammanlänkade och kan koordineras.

Vävnaden kan även vara som en tunn hinna, som likt en strumpa omsluter varje muskel och gör att den kan glida smidigt mot intilliggande vävnad.

Träning kan påverka fascian

I motsats till vad man tidigare trott är fascia ingen passiv vävnad. Nu tror man att träning kan påverka den att bli mer hållfast samt bättre rustad att stå emot yttre belastningar.

Däremot har fascia liksom senor och ligament lägre ämnesomsättning än muskelvävnad. Det innebär att de kräver längre tid för återhämtning än muskler, något som är lätt för den som tränar att förbise.

–Det är ett skäl till att de här bindvävsstrukturerna ofta drabbas först av överbelastning, säger Jessika Törnblom Drangert, fysioterapeut och Friskispressens expert på rehabiliteringsfrågor.

Viktigt att hitta en skadas grundorsak

Fascians sammanlänkande funktion är genial, men om någon del i denna helhet inte fungerar optimalt kan det få följder även för andra delar av kedjan.

Det är ofta för att få hjälp att nysta upp ett skadeproblem som patienter söker upp Jessika Törnblom Drangert.

–Jag försöker alltid hitta grundproblemet. En stelhet i exempelvis fasciastråket på lårets utsida uppstår normalt inte av sig själv. Orsaken kan vara en överbelastning som beror på en svaghet eller på att man är olika stark i musklerna kring höft– och knäled.

Många har upptäckt piggbollar och foamrollers som hjälp att tänja ut stela fascior.

–Tycker man att det är skönt och att det fungerar ska man självklart använda dem. Även massage kan få kroppen och dess sinnrika nervsystem att slappna av, så man kan prova om man tycker att det hjälper. Men för att inte bara behandla symtomen utan också själva orsaken kan man behöva stärka upp muskler för att jämna ut obalanser.

Går inte att se fascian isolerad från omgivningen

Att fascia har en viktig roll är det ingen tvekan om, men Jessika Törnblom Drangert är ändå förvånad över det stora fasciafokus som uppkommit i träningsvärlden på senare år.

–Kroppen är en helhet men ofta lyfts fascians betydelse fram isolerat från annat, vilket det ännu inte finns mycket forskning omkring. Det gör att mycket som sägs inte är så underbyggt. Det behöver inte betyda att det är fel, men är något att vara uppmärksam på, säger hon.

Fascian gillar träning

Liksom övriga delar av kroppen trivs fascian när vi rör oss och använder den. Är vi orörliga kan den tappa i sin funktion som stöd och länk.

–Sitter vi stilla för länge och dessutom i en dålig position anpassar sig fascian, liksom alla våra vävnader, till det nya läget. Allt handlar om balans, vila är samtidigt oerhört viktigt för vårt immunförsvar, prestationsförmåga och återhämtning, säger Jessika Törnblom Drangert.

Text: Madeleine Carlsson

 

 

5 fakta om fascia

>> Fascia finns över hela vår kropp. Den består av elastiskt kollagen som ligger i olika lager i ett vågformat mönster.

>> Hur fascian är utformad kan variera beroende på var i kroppen den sitter. Den kan vara mycket tunn men kan också vara kraftig och bilda tjocka bindvävsband.

>> Det finns olika typer av fascia. Den ytliga fascian är belägen precis under huden och förbinder huden med underliggande mjukdelar. Den djupa fascian finns omkring våra muskler.

>> Den djupa fascian innehåller proprioceptiva nervändar, vilket innebär att den är viktig för vår förmåga att avgöra kroppens position.

>> Över en tredjedel av musklernas kraftöverföring går genom fasciastrukturer.

 

Fakta: Jessika Törnblom Drangert som har en Degree of Master in Medical Science, MSc, samt är fysioterapeut och Friskispressens rehabexpert

 

Vill du göra din fascia extra glad? Träna rörligheten – här hittar du ett träningsprogram med fokus på rörlighet.

 

 

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis