Krönikor

”Fram med pengarna”

Efter några dagars samtal och debatt på Almedalsveckan är det tydligt för mig att alla är överens: Svenskarna måste röra på sig mer. Stillasittandet och bristen på fysisk aktivitet skapar lidande för individen både på kort och lång sikt och kostar samhället miljarder varje år.
Flera försäkringsbolag arbetar numera med förebyggande hälsoinsatser tillsammans med sina kunder. De gör det eftersom de kan se att det är en lönsam affär.
Men när det gäller statens satsningar på förebyggande arbete finns det mer att önska. Varje år skadar sig 70 000 personer på grund av fallolyckor. Ungefär 50 000 av dem är över 65 år. Mattkanterna är farligare än trafiken. Fallolyckor kostar samhället 22 miljoner om året. Träning är bästa sättet att förebygga fall och att minska vårdbehovet vid fall.
Jag vill inte ens tänka på hur mycket det kostar på sikt om vi inte lyckas få våra barn och unga att röra på sig mer.
Under Almedalsveckan ställs  politiker mot väggen och kravet om högre anslag hörs från alla håll. Svaret brukar vara att politikerna inte kan trolla – budgeten ska gå ihop, mer pengar åt ett håll betyder mindre pengar åt ett annat.
Men jag är övertygad om att det inte är ett nollsummespel. Det behövs ett mer dynamiskt sätt att räkna på när det gäller att få statsfinanserna att gå ihop. Investering i medborgarnas hälsa kommer att löna sig både för dig och mig som individer och som skattebetalare.
Så fram med pengarna – nu kör vi! •

Karin Nolke Grubbström,
Generalsekreterare
Friskis&Svettis
karin.nolke.grubbstrom@riks.friskissvettis.se