Friskis&Svettis

Friskispressen ges ut i ny regi

I höst tar Friskis&Svettis Riks över Friskispressen. Riks ser nu över hur tidningen ska utvecklas framöver.

Friskis Stockholm har gett ut Friskispressen sedan starten 1979, men i höst tar alltså riksorganisationen över. Vi har pratat med generalsekreterare Susanne Jidesten om vad förändringen kan innebära för tidningens läsare.

Varför tar Riks över tidningen?
– Friskispressen är ett jättestarkt varumärke som funnits nästan hela Friskis historia. När Stockholmsföreningen väckte frågan, kom Riks styrelse fram till att vi vill vidareutveckla detta starka varumärke.

Hur vill ni utveckla tidningen?
– På Riks kansli ser vi nu över vad vi har för möjligheter och vad vi vill åstadkomma med tidningen. Inom kort ska vi landa i ett förslag som Riks styrelse sedan får besluta om.

Vad i dagens tidning vill ni behålla?
– Friskispressen har alltid stått för ett bra innehåll, varit en fantastisk kanal till nuvarande och blivande medlemmar och inspirerat fler att röra på sig. Den bär Friskis idé och når ut till väldigt många – allt det vill vi behålla.

Och vad ska bli bättre?
– Jag tror att tidningen redan i dag bidrar till att hålla ihop Friskisfamiljen, men med Riks som utgivare tror jag att den kan få ännu mer av den rollen. Jag tror på att vi ska göra saker tillsammans.

Kommer papperstidningen att finnas kvar eller ersätts den med digitala kanaler?
– Från början var vi tveksamma, men ju mer vi har utrett frågan, desto mer har vi landat i att vi tror på att behålla papperstidningen – men kanske med färre utgåvor i kombination med mer digital produktion. 

Hur kommer tidningens fokus att förändras?
– Vi vill fortsätta att rikta den till både medlemmar och omvärlden, men kanske med ett ännu större fokus på att skapa opinion och sprida kunskap om Friskis. Jag tror också att det kommer bli mer samarbete mellan tidningen och digitala kanaler.

Innebär det att tidningen kommer att innehålla samma budskap som andra kommunikationskanaler, det vill säga att den självständiga ställning som tidningen har i dag kommer att försvinna?
– Jag kan inte i dag svara på vilket vägval vi kommer att göra, men jag tror i alla fall inte att det kommer att bli en allmän reklamtidning.

Hur ser tidsplanen ut?
– Vi tar sikte på att fatta beslut under maj och på att utgivningen sedan ska fortsätta med kontinuitet, möjligen med ett litet uppehåll under hösten.

Text: Mattias Wising Bonde

40-årig historia.Friskispressen startade 1979, året efter att Friskis&Svettis bildades. På den tiden fanns Friskis bara i Stockholm, och tidningen har sedan dess producerats av Stockholms-föreningen. Vid flera tillfällen har frågan väckts om att flytta tidningen till riks-organisationen, och nu har styrelserna i Stockholmsföreningen och riksorganisationen avtalat om att så ska ske, från och med den 1 september i år. De anställda på redaktionen följer inte med vid övergången utan har erbjudits andra tjänster inom Stockholmsföreningen.

Läs Mattias Wising Bondes krönika – Litet brandtal om journalistiken