Friskis&Svettis

Friskispressen in i framtiden

I november lanseras nya Friskispressen. Ingrid Hammarberg, kommunikationschef på Friskis Riks, svarar på några frågor om
tidningens utveckling.

Vad i tidningen kommer att förändras när Friskis Riks tar över utgivningen?
– Jag tror att vi kommer att hämta inspiration från olika sammanhang även utanför Friskis – precis som vi gör i vår träningsutveckling. Ambitionen är att med nyfikenhet skriva om träning på olika nivåer, från motionär till elit.
– Med mer än 5 procent av Sveriges befolkning som medlemmar, är Friskis en viktig aktör i samhället. Därför känns det också viktigt att inte bara prata om föreningen i sig utan även om sammanhanget som vi verkar i.

Vad vill ni behålla från den nuvarande tidningen?
– Friskispressen är för många medlemmar en viktig del i helhetsupplevelsen av Friskis. Dels att få vara en del av ett större sammanhang och läsa reportage från hela landet. Dels att få ett mervärde i form av träningstips, tester etcetera. Friskis bygger på medlemmarnas engagemang och Friskispressen är en viktig kanal för kontakten med dem.

I nuläget har tidningen en självständig ställning och redaktionen avgör innehållet – kommer detta att förändras och i så fall hur?
– Tidningen kommer att tas fram av en extern producent i samarbete med ett redaktionsråd från Friskis. Friskis ska vara en tydlig avsändare och våra värderingar kommer att genomsyra arbetet, precis som tidigare. Journalisterna kommer att arbeta självständigt med uppdraget att skapa ett innehåll som inspirerar och engagerar.

Vem ska producera tidningen?
– Abond superior media och Tomas Borgå.

Varför är det ett bra val av producent?
– Abond är en duktig tidningsproducent och Tomas Borgå har ett brett kontaktnät inom såväl idrotts- som träningsvärlden. Han brinner för Friskis&Svettis och att få utveckla Friskispressen.

När kommer första numret av nya tidningen?
– I november.

Hur ser utgivningstakten ut?
– Under 2020 kommer fyra nummer.

Hur ska tidningen utvecklas digitalt?
– Det finns många tankar kring detta, som att kunna läsa tidningen i sin helhet digitalt och att få tillgång till de övningar som visas digitalt. Vi jobbar vidare med detta och återkommer!

Hur hoppas du att Friskisföreningarna ska engagera sig i tidningen?
– Friskispressen är en medlemstidning och bygger på att Friskis föreningar med stolthet delar ut den både till medlemmar och externt. Självklart tänker vi att den uppdatering som nu genomförs ska göra att vi når ännu fler.

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis