Friskis&Svettis

En ideell förening

Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsföreningar med sammanlagt 548 637 medlemmar, fördelade på 160 lokala ideella föreningar. I Sverige finns drygt 100 föreningar, resten finns i Norge, Danmark och övriga Europa.
På Friskis finns över 70 olika träningsformer. Mer än 17 000 ledare och funktionärer arbetar ideellt för att se till att Friskis ska kunna bjuda på träning i enlighet med idén: ”Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla”.
De olika Friskisföreningarna är i sin tur medlemmar i Friskis&Svettis Riks, som har ansvar för utbildningen av alla funktionärer, utvecklingsfrågor med mera. Via länkarna nedan hittar du mer information.

Här kan du läsa mer om Friskis&Svettis Riks.
Här hittar du närmsta Friskisförening.