Krönikor

Litet brandtal för journalistiken

I år har Friskispressen funnits i 40 år, de senaste tio åren med mig som chefredaktör. I höst får tidningen en ny ägare, Friskis&Svettis Riks, och kommer att produceras av andra än den nuvarande redaktionen.

Uppriktigt sagt känns det naturligt att riksorganisationen tar över, av det enkla skälet att tidningen kan få ett tydligare gemensamt uppdrag från hela Friskis-rörelsen.

Själv börjar jag i höst på ett nytt jobb inom Friskis Stockholm. Jag ser fram emot det och avhåller mig från att leverera en massa synpunkter på hur Friskispressen bör utvecklas framöver. Men en käpphäst har jag, och den vill jag dryfta här: Låt Friskispressen förbli en riktig tidning!

Jag syftar inte främst på att behålla papperstidningen. Det tror jag förvisso också är en utmärkt idé: en tryckt tidning har suveräna möjligheter till fördjupning och inspiration och kompletterar digitala kanaler väldigt bra. 

Men det jag syftar på är att låta Friskispressen förbli en tidning med ett självständigt uppdrag. Det innebär att redaktionen avgör innehållet utifrån sin yrkesmässiga bedömning av vad som är relevant och intressant för läsarna. Man utgår alltså helt från ett mottagarperspektiv.

Det finns en uppsjö av organisationstidningar som är så kallade content marketing-produkter. Där har redaktionen uppdraget att paketera organisationens marknadsföringsbudskap i en redaktionell skrud. Man strävar efter mottagaranpassning, men utgår alltså från ett sändar-perspektiv.

Jag kan förstå lockelsen i att synkronisera budskapen i alla kommunikations-kanaler. ”Vi måste tala med samma röst”, brukar det heta, närmast som vore det en självklarhet. Men jag tycker att en stor idéburen, allmän-nyttig förening som Friskis&Svettis kan och bör ha en högre ambitionsnivå än så.

Våra medlemmar klarar av att lyssna på mer än en och samma röst. Det berikar mångfalden och det gynnar medlemsdemokratin, trovärdigheten och genomslagskraften. Och det ger fasen så mycket roligare läsning!

Friskis klarar av att bjuda på bra marknadsföring, bra kommunikation och bra journalistik – samtidigt. Låt oss fortsätta med det.

Mattias Wising Bonde, chefredaktör
mattias@friskispressen.se

Friskispressen ges ut i ny regi