Friskis&Svettis

Momschock slår hårt mot Friskis

Mattias Wising Bonde, chefredaktör på Friskispressen
Mattias Wising Bonde, chefredaktör på Friskispressen


Friskisföreningar med dotterbolag har drabbats av en momschock, och några kämpar för att överleva. Vad är det egentligen som har hänt? Friskispressen reder ut begreppen i 5 punkter.

 1. Friskisföreningarna är ideella – varför har då vissa av dem bolag?
  Många fastighetsägare hyr inte ut lokaler till föreningar utan bara till momspliktiga bolag, vilket har att göra med fastighetsägarnas möjligheter att själva göra momsavdrag. För att kunna hyra bra lokaler har därför flera Friskisföreningar startat dotterbolag som i sin tur hyr ut lokalerna till Friskis och även till andra.
 2. Hur många berörs?
  28 Friskisföreningar av 160 driver bolag. Tillsammans representerar de cirka 300 000 av drygt 500 000 medlemmar i Sverige.
 3. Hur har dessa föreningar drabbats?
  Skatteverket har ändrat sin tolkning av momsreglerna. Det innebär att Friskis – och andra idrottsföreningar – inte längre får dra av moms på hyror och lokalrelaterade kostnader via dotterbolagen. Flera föreningar uppskattar att ungefär 10 procent extra av intäkterna från träningen äts upp av ökade momskostnader. Totalt blir notan cirka 60 miljoner kronor extra per år.
 4. Hur påverkas medlemmarna?
  Konsekvenserna kan bli ökade priser på träningskort, minskade investeringar eller att anläggningar tvingas stänga.
 5. Handen på hjärtat: Är det inte så att Friskis tidigare varit gynnat och att det nu sker en utjämning?
  Kommersiella träningskedjor betalar 6 procents moms på träningen de säljer, men kan samtidigt dra av full moms (i allmänhet 25 procent) på sina kostnader. Friskisföreningar med bolag har fram till nu visserligen sluppit lägga på moms på träningen, men har betalat full moms (i allmänhet 25 procent) på inköp i föreningen och 6 procents moms på lokalkostnader.
  Man kan säga att träningsbranschen överlag varit gynnad av differensen mellan 6 respektive 25 procents moms. Men den möjligheten har nu stängts för Friskisföreningarna, vars lokalkostnader ökat med 19 procent över en natt. Därmed är Friskisföreningarna, och andra idrottsföreningar, klart missgynnade jämfört med privata alternativ.

Följande 28 föreningar har aktiva bolag: Borlänge, Båstad, Danderyd, Enköping, Eskilstuna, Göteborg,  Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kungälv, Landskrona, Malmö, Nynäshamn, Skara, Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Täby, Vetlanda, Visby, Väsby, Västerås och Älmhult.

Text: Mattias Wising Bonde

Kia Orback Pettersson, Friskis&Svettis Riks ordförande
Kia Orback Pettersson, Friskis&Svettis Riks ordförande

”En del Friskisföreningars existens hotas”

Friskisföreningar med dotterbolag har drabbats av en momschock: Hur påverkas Friskisrörelsen och vad gör Friskis för att påverka opinionen? Friskis&Svettis Riks ordförande, Kia Orback Pettersson, ger svar.


Vad är det som har hänt?

Friskis&Svettis är 160 ideella föreningar spridda över landet och i norra Europa. I Sverige driver knappt trettio av dessa föreningar, men som tillsammans representerar cirka 300 000 av våra dryga 500 000 medlemmar, sina träningslokaler i bolag. Skälet till detta är främst att de fastighetsägare som man hyr av kräver att den som hyr är momspliktig, det vill säga ett bolag. Föreningar med bolag drivs på samma sätt som föreningar utan bolag, med och för medlemmarna, med årsstämmor för medlemsinflytande mm.

Den 1 januari 2016 ändrade Skatteverket sin tillämpning av reglerna för lokaluthyrning vilket innebär att föreningarna inte längre får dra moms på lokalkostnader.

Vilka konsekvenser får Skatteverkets nya tolkning av regelverket för de ”drabbade” föreningarna?

Föreningarnas kostnader ökar från en månad till en annan kraftigt då lokalkostnaderna är en mycket stor del av föreningarnas ekonomi. Nya kostnader måste i alla föreningar täckas av medlemsintäkter. Så det kan bland annat innebära att kortpris måste höjas och att det blir mindre av satsningar på nya lokaler och andra investeringar.

I debatten hörs att Friskis nu får sämre förutsättningar än kommersiella träningsaktörer, stämmer det?

– Både ja och nej. Det är definitivt så om du, utifrån nuläget, gör jämförelsen för en Friskisförening med ett kommersiellt träningsföretag, de får inte dra av momsen men andra kollegor i träningsbranschen som driver sin verksamhet i bolag får det! Om du i stället utgår från en Friskisförening utan bolag förändras förutsättningarna i stort sett inte alls.

Är det här en viktig fråga för hela Friskisrörelsen?

– Mycket viktig! För vi vill förstås att alla lokala föreningar ska få sjysta förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett bra sätt, utifrån sitt sätt att organisera verksamheten. De lokala förutsättningarna att få tag i en lokal skiljer sig väldigt mycket åt i olika städer vilket innebär att föreningarna måste hitta lösningar som passar just dem. De ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna hotar en del föreningars existens.

Påverkas även de föreningar som inte har bolag?

– Ja, faktiskt. För det är viktigt att det går bra för alla våra föreningar, det skapar förutsättningar att fortsätta utveckla vår träning och nå ut till ännu fler människor! Om föreningar tvingas skära ner sin verksamhet, påverkas våra gemensamma förutsättningar att utveckla det vi erbjuder.

Hur jobbar Friskis med den här frågan på nationell nivå?

– Friskis & Svettis Riks har samlat föreningarna med bolag så att de ska kunna hitta gemensamma lösningar. Vi har också samordnat kontakterna med Skatteverket och sökt samverkan med övriga idrottsrörelsen via Riksidrottsförbundet. Och vi har, i samarbete med olika Friskisföreningar, fått upp frågan på agendan hos Riksdag och departement.

Med vilket budskap?

– Att Friskis&Svettis vill fortsätta göra nytta, erbjuda lustfylld träning för alla. Vår idé är större och viktigare än någonsin. Låt inte nya momsregler stå i vägen för att Friskis ska fortsätta bygga folkhälsa och minska träningsgapet mellan människor! Ge oss samma förutsättningar som privata aktörer.

Vad hoppas du att insatserna ska leda till?

– Ett långsiktigt, hållbart sätt att organisera vår träningsidé och vår verksamhet.

Vilket budskap/uppmaning vill du passa på att ge till Friskis medlemmar?

­– Fortsätt engagera dig i din förening, var med och påverka hur ni vill ha det i just er förening. Det är ju medlemmarna som bestämmer i alla Friskisföreningar

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis