Krönikor

”Nu tar vi oss an äldreboendena”

Fysisk aktivitet är – bokstavligen – livsviktigt för dem som bor på äldreboenden. Inte minst dementa kan få ett betydligt bättre liv med hjälp av regelbunden träning. Det visar otaliga forskningsrapporter.

Samtidigt är möjligheterna till fysisk aktivitet på äldreboendena, milt uttryckt, begränsade. En studie från Umeå universitet visade till exempel att nära hälften av de boende inte varit utomhus de senaste två veckorna. 

Anledningen är ofta tidsbrist och att personalens arbetsdagar fylls av rutin-uppgifter. Men det finns också ett glapp
i kommunikationen:

– De äldre definierar fysisk aktivitet på det sätt som de flesta av oss gör, som motion. Personalen däremot tycker att det är att knäppa knappar och borsta tänderna, säger Annsofie Mahrs Träff, som nyligen doktorerat i ämnet, till forskning.se.

För att få ett större fokus på fysisk aktivitet behövs en aktör som har tid och kompetens. Den rollen skulle fysioterapeuter kunna ha, föreslår hon. 

Kruxet är att en enda fysioterapeut kan ansvara för upp till 500 äldre personer, vilket i praktiken innebär att varje person får mindre än en minuts personlig träning i veckan.

Fysioterapeuternas insatser på individnivå behöver därför kompletteras med både insatser i grupp och attitydförändringar.

Det finns ljusglimtar i mörkret. En sådan är den satsning som Friskis Örebro har gjort i samarbete med några äldreboenden i kommunen. Med barnens Röris och Mini-Röris som modell har Friskis utbildat personal på boendena som sedan leder rörelseträning några gånger i veckan.

Det är vid sådana tillfällen jag blir riktigt stolt över att verka inom en ideell förening med ett genuint engagemang för att få fler i rörelse, även de grupper som kanske inte har de mest högljudda talespersonerna.

Tänk om Örebroinitiativet kunde spridas till andra Friskisföreningar, återigen med Röris och Mini-Röris som modell. Där har Friskis utbildat tiotusentals skol- och förskolepedagoger som i sin tur har satt hundratusentals barn i rörelse.

Vad skulle inte det kunna innebära för livskvaliteten och hälsan för de allra äldsta?

Kom igen, Friskisföreningar – nu tar vi oss an äldreboendena!

Mattias Wising Bonde, chefredaktör

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis