Friskis&Svettis Krönikor

Provokatören som blev präktig

Sveriges största träningstidning fyller 40 år. Chefredaktören reflekterar över hur tidningen gick från rebellisk ungdom till rekorderlig medelålder.

Från emotionellt till instrumentellt. Under många år var alla ord som inte innehöll delmängden jympa bannlysta från Friskis utbudskartotek. Och Friskispressens beskrivning av träningen, utgick i hög grad från känslan: hur musiken väckte sinnena, hur energin uppstod i gemenskapen och bar fram euforin. Och nu: Kör 3 set om 8 repetitioner av övning X. För armen si och så, sträck ut i ytterläget. Och tänk för guds skull på den atletiska hållningen!

Från provokativt till präktigt. Att Friskis&Svettis skulle provocera, var en tydlig del av värderingarna under rörelsens tidiga år. Friskispressen var en stolt bärare av det kaxiga, utmanande, stökiga, med kulmen i en ”porrskandal” (läs mer på sidan 52). Just vikten av att provocera är kanske en värdering som tonats ner i takt med att Friskis har blivit folkhemskt. Friskispressen har vandrat samma väg och får väl i dag sägas bära den politiska korrekthetens fana högt. Vilket, som allt annat i nådens år 2019, i och för sig också kan uppfattas som gravt provocerande.

Från internt till externt. Under de tidiga åren hade tidningen en central roll i rörelsens interna utveckling: att fun-gera som ett kitt mellan föreningarna, att sätta de gemensamma värderingarna. Fokus har flyttat utåt – nu handlar det i högre grad om att visa upp Friskis genom att – utifrån värderingarna – belysa inte bara träningen utan även samhällsutmaningar som psykisk ohälsa och utanförskap.

Från kaotiskt till städat. De tidiga årens redaktionsmöten var vilda tillställningar där alla idéer skulle ventileras. Ju galnare idéerna föreföll, desto angelägnare var det också att förverkliga dem. Varje nummer var, bokstavligen, som ett oskrivet blad. Nu har vi mallar för det mesta: vilka spalter och vinjetter som ska ingå, hur många tecken varje rubrik, ingress och brödtext får ha. Tydligt och praktiskt, präktigt och förutsägbart.

Från förenklat till försvårat. När Friskispressen var ung, var sportbehån knappt uppfunnen. Och tanken på att man skulle behöva olika skor för olika typer av träning framstod närmast som löjlig. Kom som du är, härma och häng på, mer komplicerat var det inte. Nu ska det mesta framställas som mer avancerat. I innehållet ryms guider för vilken sko du bör välja till respektive träningsform och tester av träningsunderkläder, där andningsförmåga och komfort kring skrevet poängsätts.

Från ramaskri till reflektion. Den rebelliska ambitionen manifesterades i kampanjer med politiska förtecken. Inrikesdepartementets fax blockerades när Friskispressen arrangerade upprop för mer rörelse i skolan. Kappahls magra skyltdockor drevs bort från skyltfönstren efter en kampanj i tidningen. På senare år har tidningens framtoning varit mer … subtil. Men viktiga samhällsfrågor – som de allra äldstas möjligheter att få röra sig eller kopplingen mellan ett socioekonomiskt utanförskap och ett orörligt liv – står fortfarande högt på agendan.

Slutsats. Friskispressen har blivit medel-ålders. Och det är, precis som ungdomen, en alldeles utmärkt ålder. Friskispressen har speglat och nedtecknat Friskis&Svettis historia. Men mer än så: Tidningen har också burit och format den. Vem hade skrivit Friskis&Svettis historia om inte Friskispressen?

Text: Mattias Wising Bonde

 

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis