Lättläst

Träna och minns mer

När vi tränar blir vissa områden i hjärnan större.
Därför tror forskare att träning kan förbättra vårt minne.

Din hjärna är delad i två halvor.
I varje halva finns ett område som kallas för hippocampus.

Det här området spelar stor roll för ditt minne när du ska hålla något i huvudet en kort tid.
Men också när du skapar nya minnen eller lär dig nya saker.

Fysisk träning gör hippocampus större

Forskare vet att fysisk träning ökar storleken på det här området i hjärnan.
Detta har de upptäckt när de studerat yngre personer som tränat kondition.

Men vad händer när hippocampus blir större?

Nu har forskare på Karolinska institutet försökt ta reda på detta i en studie. Studien höll på i tre månader.

Forskarna jämförde två grupper med varandra.
I grupperna fanns personer som var mellan 60–70 år gamla.

Få bättre minne genom att träna.
Få bättre minne genom att träna.

Den ena gruppen fick träna efter ett personligt program.
De fick till exempel gå på löpband tre gånger i veckan.
Den andra gruppen fick stretcha och göra andra lugna aktiviteter.

Personerna testades både före och efter studien.
Man mätte deras kondition men även deras förmåga att minnas.

Efter tre månader såg forskarna skillnad hos personerna i studien.
Ökad kondition hade klar effekt på minnet.

Martin Lövdén är professor.
Han arbetar vid Karolinska institutet i Stockholm.
Han var med och gjorde studien.

– Vi såg ett samband.
Hippocamups blev större när personerna fick bättre kondition.
Blodet flödade även bättre genom området i hjärnan, säger Martin Lövdén.

Men vad innebär då den förbättrade förmågan att minnas?
Det är inte så lätt att säga. Men Martin Lövdén ger ett enkelt exempel:

Tänk att du är mellan 60–70 år gammal.
Du ska köpa sex stycken varor i butiken.
När du sedan är i butiken kanske du minns fyra av varorna.

Ditt minne blir bättre om du tränar fysiskt.
Då kommer du kanske ihåg fem varor istället för fyra.

– Vi tror att även yngre personer får bättre minne om de håller på med fysisk träning.
Denna förbättring håller i sig om de fortsätter träna genom livet, säger Martin Lövdén.

Är man över 70 år har träning inte samma effekt på minnet.

– Men detta är olika från person till person.
Vissa som är över 70 år kan säkert få bättre minne om de tränar, säger Martin Lövdén.

Träning ger bättre minne.
Träning ger bättre minne.

Vad händer med minnet om vi slutar träna?

I vår hjärna finns det ett nät av små och stora blodkärl.
Genom hjärnan strömmar det blod hela tiden.
Då får våra nervceller bland annat syre och näring.

När vi tränar får vi fler små blodkärl i hjärnan.
Då ökar även blodflödet genom hjärnan.
Storleken på hippocampus ökar.

Mer blod leder till mer syre och näring i nervcellerna.
Och då blir din förmåga att minnas bättre. Det tror i alla fall forskarna.

Men vad händer med minnet om vi slutar att träna?

– Effekterna på minnet borde sakta försvinna.
Det är precis som med kroppen i övrigt.
När du slutar träna minskar storleken på dina muskler och din kondition blir sämre, säger Martin Lövdén.

Vad händer om man både tränar fysisk och tränar minnet?
Detta är nu forskarna i studien intresserade av att undersöka.

– Det händer mycket i kroppen när vi tränar.
Tillexempel ökar områden i hjärnan i storlek.
Vad som händer när fysisk träning slås ihop med mental träning får tiden utvisa, säger Martin Lövdén.

Vi har olika typer av minne

Ditt minne delas in i olika delar.
Du har en typ av minne som sträcker sig över lång tid.
Här finns saker som du upplevt tidigare.
I den här typen av minne ryms även den fakta som du lärt in.

Den andra typen av minne sträcker sig bara över en kort tid.
Det innehåller det du har i huvudet just nu.

När ditt minne fungerar som det ska är fler områden i din hjärna aktiva samtidigt.

Hippocampus är ett sådant område.
Här kopplas vissa delar av minnet ihop.

Forskning visar att vissa saker man gör leder till bättre minne.

Det kan handla om att du lär dig språk eller när du håller på med fysisk träning.

Professor Martin Lövdén från Karolinska institutet har gjort en studie på detta.

Martin Lövdén säger att även styrketräning kan vara bra för minnet.
Fast det måste man undersöka mer innan man kan säga om det är så.

Text: Madeleine Carlsson Bearbetning: Emma Frey-Skött Illustration: Elin Brander