Träningsreportage

Träna – och förbättra minnet

Konditionsträning får vissa områden i våra hjärnor att öka i volym. Nu tror forskarna att den effekten kan leda till bättre minne.

Gömd djupt i våra båda hjärnhalvor sitter hippocampus. Det är en del av hjärnan som bland annat har en central roll för inlärning, korttidsminne och för vår förmåga att bilda nya minnen.
Forskare har tidigare intresserat sig för den här delen av hjärnan och exempelvis kunnat visa att hos yngre som konditionstränar ökar volymen på hippocampus.

I en nyligen publicerad internationell studie ville forskare från bland annat Karolinska institutet i Stockholm ta reda vad den ökade hippocampusvolymen innebär.
Till sin hjälp hade de två grupper av personer mellan 60 och 70 år. Under tre månader fick den ena gruppen träna efter ett individuellt upplagt program. För många innebar det gång på löpband tre gånger i veckan. Den andra gruppen ägnade sig åt stretchövningar och liknande lugna aktiviteter.

Ökad kondition ger ökat blodflöde i hjärnan

Före och efter tremånadersperioden mättes personernas konditionsnivå och minnesförmåga samt blodflöde i och volym av hippocampus.
– Efteråt kunde vi se att de som ökade mer i kondition också ökade mer i volym och blodflöde i hippocampus, säger Martin Lövdén, professor vid Karolinska institutet och delaktig i studien.

Han berättar att den fysiska träningen generellt sett hade en klar effekt på minnet.
– Den är minst lika kraftfull som olika former av kognitiv träning, som exempelvis de mer eller mindre vetenskapligt utformade typerna av hjärnjympaprogram som finns att ladda ner till sin smartphone.

Även yngres minne förbättras

Det är svårt att säga vad den förbättrade minnesförmågan konkret innebär, men Martin Lövdén ger ändå ett förenklat exempel: Tänk att 6 varor ska inhandlas, utan inköpslista. Anta att det är normalt för en person i 60–70-årsåldern att minnas 4 av dessa 6. Med regelbunden fysisk träning skulle det kanske vara möjligt att öka antalet ihågkomna matvaror till 5 av 6.
– På goda grunder kan man anta att också yngre personer kan få bättre minne genom fysisk träning. Om du håller i gång genom livet tar du sannolikt med de goda effekterna upp i åren, säger han.

Däremot tror forskare inte att träning har samma effekt för de som är över 70 år.
– Men det går inte att utesluta att effekten kan uppnås med ett annat träningsupplägg än det som genomfördes i den här studien. Dessutom finns individuella skillnader, det vill säga att alla inte reagerar på samma sätt. Vissa kan säkerligen fortsätta att 
förbättra sitt minne med hjälp av fysisk träning även över 70-års-strecket, säger Martin Lövdén.

Ökad blodflöde tänkbar orsak

Hjärnan genomströmmas konstant av blod i ett nät av stora och små kärl. På det sättet förses nervcellerna med syre, näring och annat material de behöver för att fungera optimalt.

När vi tränar är det främst de små blodkärlen som blir fler. Fler nybildade och elastiska blodkärl möjliggör ett ökat blodflöde och det är just vad forskarna tror förklarar ökningen av hippocampus storlek. Mer blod innebär större möjlighet till syresättning och näring, vilket skulle kunna vara förklaringen till den förbättrade minnesförmågan.

Effekten en färskvara

I den studie där Martin Lövdén varit delaktig gick det att se en minneseffekt efter 3 månaders träning, och han bedömer att med fortsatt träning kan man förmodligen förvänta sig ytterligare ökningar. Men vad händer om vi slutar träna?
– Effekten på minnet borde som alla andra goda träningseffekter sakta försvinna om träningen avslutas, säger Martin Lövdén.

Nu är forskargruppen intresserad av att titta på vad som händer när fysisk träning kombineras med träning för de mentala funktionerna, som exempelvis olika minnesövningar. Martin Lövdén menar att det finns goda anledningar att tro att kombinationen kan vara extra gynnsam för en förbättrad minnesfunktion.
– Det händer mycket i kroppen när vi tränar, exempelvis frigörs tillväxtfaktorer som går till hjärnan. Vad som händer när detta kombineras med mental träning får tiden utvisa.

Text: Madeleine Carlsson  


Vi har olika typer av minne

» Minnet delas in i långtidsminne, som består av så kallat episodiskt minne (minne av personligt upplevda saker, till
exempel vad du åt till frukost) och semantiskt minne (fakta), samt korttidsminne (vad du har
i huvudet just nu).

» Flera olika områden i hjärnan är aktiva för att vårt minne ska fungera. Hippocampus är ett av dessa och fungerar som ”ihopkopplare” mellan vissa av hjärnans minnesfunktioner.

» Forskning visar att flera olika företeelser tros bidra till bättre minne. Hit hör till exempel språkinlärning, mer komplexa sociala sampel och fysisk träning.

» Främst är det genom konditionsträning det går att se positiva effekter på hjärnan.

Men enligt professor Martin Lövdén från Karolinska institutet (läs mer i artikeln intill) pekar pågående studier på att även styrketräning i någon mån kan ha en positiv effekt på minnet. Han påpekar att det krävs mer forskning för att dra säkra slutsatser.

Läs mer Artikeln ”Vascular hippocampal plasticity after aerobic exercise in older adults” är publicerad i Molecular Psychiatry.
Det här är bästa träningen för dig som är äldre – och för dig som vill flytta fram kroppens åldrande. Läs här 

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis