Krönikor

”Vi går mot strömmen”

Framtidsspaning är inte förbehållet folk som kallar sig futurister, står i backslick och kavaj på konferenser och slänger sig med begrepp som disruptiv ekonomi, internet of things och kryptovaluta.

Nej, även Friskis vänder blicken framåt och spanar. För faktum är att de stora, övergripande trenderna påverkar alla delar av våra liv. Urbanisering, globalisering och digitalisering skapar förändringar i samhället och påverkar även våra träningsval.
Vissa tendenser tror vi kommer och går, medan andra sannolikt består i flera år. Och passar en ny trend ihop med Friskis syn på träning, kanske ekvationen utmynnar i nya träningsformer.

Ibland, i sann Friskisanda, väljer vi att gå mot strömmen. Vi noterar en trend – men i stället för att haka på gör vi tvärtom.
Ökande samhällsklyftor har satt fokus på individen sedan flera år. Musik- och dansbaserad gruppträning avvecklas till förmån för den hårda och tuffa individuella träningen.

Friskis&Svettis vill 2018 i stället skapa mer utrymme för träningsglädje, lust och lek. Därför släpper vi nu tre sprillans nya danspass, som kan locka fram dansglädjen både hos ovana dansare och mer rutinerade.
I musiken kan människor mötas, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån. Kanske är detta början till en ny, mer social träningstrend som bygger broar?

Oavsett tror vi stenhårt på träningsglädje. Vi ses i spåret – eller på dansgolvet! •

”I musiken kan människor mötas, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån”

Christer Ferngren,
tf generalsekreterare
Friskis&Svettis
christer.ferngren@riks.friskissvettis.se

Kommentera

Klicka här för att publicera

RESEKLUBBEN – Träningsresor med Friskis&Svettis