Tävlingar

Vinn bok

TÄVLINGEN AVSLUTAD! I Sverige är över hälften av den vuxna befolkningen överviktig. Detta beror på ärftlighet, födelsevikt, uppväxt, stress, livsstil och klasskillnader. I boken Slutbantat vill författaren förmedla att många har felaktiga förutfattade meningar om övervikt.